ons. jul 24th, 2024

Kartlegging av elvebotnen i Hønefoss har avdekt eit såkalla erosjonshol. Dette betyr at bebuarar i eit område truleg ikkje får flytte heim på fleire månader.
2023-08-23T13:41:01Z

av