fre. maj 24th, 2024

Mange nordmenn eier gamle ærverdige bygg som er freda. Men tilskuddene fra staten til restaurering og vedlikehold gjør det vanskelig å holde alt ved like.
2023-10-05T16:52:46Z

av