ons. jun 12th, 2024

Mens Jan Christian Vestre sier partiet trenger mer tid for å komme til bunns i hva som feilet under valget, tror Trond Giske velgerne er usikre på Arbeiderpartiets ideologiske forankring.
2023-09-12T17:53:08Z

av