tis. jun 18th, 2024

Diplom-Is ga fyken til Eskimonika på grunn av betent urfolksdebatt. Likevel blir hun brukt som reklamefigur hver dag.
2023-08-21T09:27:36Z

av