fre. maj 24th, 2024

Det er funne ein død person i vatnet i Kristiansand. Personen er funnen i sjøen mellom Dybingen og Svensholmen. Personen er ikkje identifisert. Politiet opprettar sak.
2023-10-03T08:32:52Z