tor. sep 28th, 2023

På nytt er den russiske valutaen blitt kritisk svekka. Økonom spekulerer i om sentralbanken kan ha brukt opp valutareservane sine.
2023-08-15T16:07:09Z

av