tis. dec 5th, 2023

Felles smørjing for alle nasjonar og nokre få skipar per utøvar. Det er forslaga som skal hindre at dei største nasjonane blir endå meir dominerande som ein konsekvens av fluorforbodet.
2023-11-20T21:43:56Z

av