ons. jun 19th, 2024

Barnet hans har havnet i et brutalt voldsmiljø i Kristiansand. Nå etterlyser faren sterkere virkemidler fra politiet.
2023-08-15T16:27:58Z

av