tis. jun 18th, 2024

Vannstanden er høy også i elvene i Ringerike, og kommunen følger nøye med på situasjonen.
Ifølge beredskapssjef Magnus Nilholm i Ringerike kommune er det fortsatt fare for erosjon, skred og utglidninger i Hønefoss.
– Når elva går opp, ned og opp igjen så blir det store belastninger på elveskråninger. Risikoen for utglidninger er høy, som før. Men vi følger med, sier Nilholm.
Rundt 30 personer i Livveien i Hønefoss er fortsatt evakuert fra hjemmene sine etter ekstremværet «Hans». I tillegg ble ytterligere noen innbyggere evakuert etter å ha fått vann i kjellerne sine i løpet av helgen.
2023-08-28T10:20:41Z

av