ons. nov 29th, 2023

Flere butikker langs motorveiene vil tappe sentrumsområdene for mennesker og handel. Det mener forsker Aud Tennøy som synes det er merkelig at politikerne ikke forstår konsekvensene.
2023-08-14T06:50:34Z

av