tis. jun 25th, 2024

Fødende og jordmødre beskriver «kaosuken» på UNN i Tromsø som uholdbar. Nå snus alle steiner for å unngå at enkelte fødeavdelinger får store utfordringer på sommeren.
2023-08-30T21:21:11Z

av