lör. jul 20th, 2024

Den palestinske befolkningen på Gazastripen er utsatt for en «alvorlig risiko for folkemord», sier en gruppe FN-eksperter i en uttalelse.
– Vi krever en humanitær våpenhvile for å sikre at hjelpen når dem som trenger det mest, sier ekspertene, som inkluderer flere av FNs spesialrapportører.
– Tiden er i ferd med å løpe ut for å unngå folkemord og en humanitær katastrofe på Gaza, heter det videre i uttalelsen de publiserte torsdag ettermiddag.
En av dem som har signert uttalelsen er Francesca Albanese, som er spesialrapportør for menneskerettighetene i de palestinske områdene som har vært okkupert siden 1967. Også spesialrapportører for rent drikkevann, mat, fysisk og psykisk helse, intern fordrevne, ytringsfrihet og rasisme har signert.
– Situasjonen i Gaza har nådd et katastrofalt vippepunkt, advarer ekspertene. De sier det er et prekært behov for mat, vann, medisin, brensel og nødvendige forsyninger. De advarer også mot en overhengende helsefare i den beleirede enklaven.
Spesialrapportørene er ulønnede og uavhengige, men er gitt et mandat av FNs menneskerettsråd. De snakker ikke på vegne av organisasjonen, men rapporterer sine funn til FN.
De sier at alle parter må oppfylle sine forpliktelser i tråd med folkeretten og menneskerettighetene. De gir også uttrykk for «tiltakende forferdelse» over angrepene mot flyktningleiren Jabalia og kaller dem «et åpenbart brudd på folkeretten – og en krigsforbrytelse».
– Å angripe en leir der sivile, inkludert kvinner og barn, har søkt ly, er et fullstendig brudd på reglene om proporsjonalitet og på skillet mellom stridende og sivile. Israel og de palestinske væpnede gruppene må huske at selv i krig er det regler, sier spesialrapportørene.
De henvender seg også til flere enn dem som er direkte involvert i konflikten.
– Det er på tide å handle. Israels allierte har også et ansvar og må handle nå for å hindre den katastrofale linjen landet har lagt seg på, skriver de videre.
FNs folkemordkonvensjon lister opp flere handlinger som hver for seg utgjør folkemord dersom de er begått med hensikt om helt eller delvis å ødelegge «en nasjon, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan». Handlingene som er listet opp inkluderer drap, fysisk og psykisk skade, forhindring av fødsler, fjerning av barn og å utsette en gruppe for levevilkår som bidrar til dens fysiske ødeleggelse.
152 land har sluttet seg til konvensjonen som trådte i kraft i 1951. Israel signerte i 1949.
(NTB)
2023-11-02T15:54:22Z

av