tis. jun 18th, 2024

En rekke veier er stengt, og vannet flommer over jernbanen. Behov for klimatilpasning på infrastrukturen, mener samferdselsministeren.
2023-08-27T14:44:43Z

av