lör. jul 13th, 2024

Flomvarsler og stengte veier preger starten av denne uka. Flere steder er flomvarslene oppgradert til rødt nivå.
Flytoget kjører kun 20-minutters avganger til og fra Oslo Lufthavn på grunn av flom på deler av Oslo S, opplyser Bane Nor. De varsler en ny oppdatering mandag klokken 12.
Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Gol på grunn av store vannmengder. Det skriver Bane Nor i en oppdatert melding klokka 22.37 søndag kveld. De skriver i meldingen at åpning av banen kan ta tid. Ny oppdatering er ventet mandag klokka 09.
Langs Østfoldbanen er det forsinkelser og innstillinger ved Hauketo. Det er færre spor i bruk langs strekningen grunnet flom. Ny oppdatering mandag klokka 12.
Søndag ettermiddag sendte meteorologene ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget. Farevarselet gjelder for kommunene Søndre Land, Gran, Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Lier.
Det gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.
Vannstanden i Tyrifjorden ventes å nå omtrent samme nivå som under ekstremværet Hans, ifølge NVE.
For nedre deler av Drammenselva er varselet på oransje nivå, som også er nivået for Mjøsa og Vorma og deler av Innlandet og Viken.
Alle varslene gjelder fram til tirsdag morgen, skriver NTB.
Flere veistrekninger er også stengt på grunn av flom mandag morgen. Det gjelder blant annet riksvei 7 mellom Bromma og Gol, fylkesvei 2906 Liodden i Nesbyen og fylkesvei 2910 Rukkedalsveien.
I Drammens-området er E134 stengt mellom Steinbergveien bro i Drammen og Loe bro i Øvre Eiker, mens fylkesvei 2708 Mjøndalen er stengt i retning Mjøndalen.
I vest er fylkesvei 53 Årøyni mellom Årdalstangn og Naddvik stengt på grunn av flom, melder Vegtrafikksentralen vest.
2023-08-27T20:50:57Z

av