ons. apr 17th, 2024

Det har vore ein stor auke i utlån av gratis utstyr til vinterferien. Det er på grunn av mindre kjøpekraft, men og mindre stigma, seier økonom.
2024-02-22T13:06:34Z

av