ons. jun 12th, 2024

Talet på unge med psykiske lidingar aukar. KrF-topp meiner samfunnet for lett set diagnosar for det som er ei naturleg uro hos dei unge.
2023-09-10T20:20:32Z

av