lör. apr 20th, 2024

Norske gravferder vert skalert ned, men statistikken seier ikkje kva for nye ritual og seremoniar som tek form.
2023-08-15T17:26:09Z

av