tis. jun 18th, 2024

Det brenn i eit flisfyringsbygg i Fyrivegen på Nes på Romerike. Brannen har spreidd seg til fleire bygningar. Det er spreiingsfare.
2023-10-08T14:19:51Z

av