lör. jul 13th, 2024

Advokat Thomas Skjelbred seier at Finnes er letta etter at Økokrim kunngjorde at dei ikkje kjem til å etterforske Sindre Finnes og Erna Solberg.
– Slik eg ser det, må saka no bli lagt død:
– Det er tryggande at dei, som kompetent myndigheit på dette området, gjer ein grundig gjennomgang av saka.
– Finnes er veldig letta over at dei har kome til den konklusjonen, sjølv om det er forventa slik vi har sett det, seier Skjelbred til NRK.
Skjelbred seier vidare avgjersla er eit endeleg punktum i Finnes sine lovlege aksjehandlar.
2023-11-03T09:18:53Z

av