ons. jun 19th, 2024

Det har vært en langvarig nedgang i anmeldt kriminalitet i Oslo. Det er også færre anmeldelser for ran og vold per 1000 innbygger nå enn for ti år siden.
2023-09-05T09:49:37Z

av