tis. jun 25th, 2024

Frå 1. juli er det ikkje lenger mogleg å samle inn pengar til velgjerande formål på Facebook. Humanitære organisasjonar håpar folk vil finne andre måtar å gje pengar på.
2024-06-10T19:33:49Z

av