ons. apr 17th, 2024

Kripos etterforsker drapsforsøk på norsk statsborger om bord på en norsk seilbåt i Atlanterhavet.
En annen norsk statsborger er siktet og etterlyst i saken.
– Det ble iverksatt en redningsaksjon, og fornærmede i saken ble fraktet til sykehus i Fransk Guyana. Vedkommende er nå i Norge. Vi vet hvor siktede befinner seg, men ønsker ikke å opplyse om hvor dette er. Vi er i dialog med lokalt politi om oppfølging og videre etterforskningsskritt i saken. Siktede er etterlyst internasjonalt, sier fungerende påtalefaglig etterforskningsleder Anja Perminow Straand i Kripos i en pressemelding.
Begge de involverte er kjent for norsk politi fra før.
Kripos ble informert om saken gjennom Utenriksdepartementet og Hovedredningssentralen Sør-Norge og opplyser at de samarbeider med andre lands myndigheter gjennom Interpol i denne saken.
2023-08-14T16:51:34Z

av