ons. maj 22nd, 2024

Å chatte ved hjelp av GPT krever så mye energi at det ikke er spesielt miljøvennlig å bruke. Ekspert frykter energibruken kan føre til store klimagassutslipp og høyt strømforbruk.
2024-04-19T03:49:48Z

av