ons. maj 22nd, 2024

– Jeg kommer til å be Sindre lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister, og om at han offentliggjør den når den er klar. At Sindre har eid aksjer har vært kjent i alle år, og det har også politikeres ektefeller anledning til å gjøre. Det jeg har vært opptatt av, er at jeg må vite nok om hvilke selskaper Sindre eier aksjer i, til å kunne vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon i tvilstilfeller. Som jeg også tidligere har svart NRK bad jeg i 2013 Sindre ha et møte og videre dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det hadde han. Så har Sindre sagt både til meg og til dere i pressen at han, etter beste evne, har forsøkt å følge de rådene han fikk. I løpet av mine åtte år som statsminister vurderte jeg meg inhabil i flere ulike saker, men ikke som følge av min ektemanns aksjer, sier Solberg.
2023-09-08T13:07:27Z

av