ons. jun 12th, 2024

Thunberg-utespelet til den Unge Høgre-leiaren fekk internett til å koka. No tek han sjølvkritikk og presiserer kva han meinte å seia. Det stiller partileiaren seg bak.
2023-09-06T10:58:17Z

av