tis. dec 5th, 2023

Barn og unge får gratis tannbehandling hos tannlegen, men dette gjeld likevel ikkje tannregulering. Dei fleste får økonomisk støtte, men denne har vorte redusert dei siste åra.
2023-11-20T09:47:37Z

av