lör. jul 13th, 2024

Stadig flere melder fra om dårlig skolemiljø og mobbing. Mer utrygge elever og lav tillit til skolen hos foreldre pekes på som mulige grunner.
2023-11-03T11:23:47Z

av