ons. apr 17th, 2024

Eirik Jensen er innvilget soningsavbrudd frem til søknaden hans er ferdig behandlet av kriminalomsorgen, det melder Elden Advokatfirma.
De har søkt om å forlenge soningsavbruddet, og Jensen har nå fått en midlertidig forlengelse.
Det skal hentes inn ytterligere opplysninger, både medisinsk og andre forhold innen 1. oktober.
Kriminalomsorgen vil deretter oppnevne sakkyndige til å foreta ytterligere en vurdering av Jensens helsetilstand før søknaden endelig avgjøres, skriver advokatfirma i en pressemelding.
– Dette er en forsvarlig og ryddig saksbehandling, sier advokatene John Christian Elden og Farid Bouras som bistår Jensen.
Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling under særdeles skjerpende omstendigheter. 13. mars 2023 ble han løslatt i seks måneder fordi han anses å være soningsudyktig.
2023-09-13T08:01:34Z

av