tis. jun 25th, 2024

Ein person er sakna etter å ha falt ut av ein båt i Tømmersjøen i Overhalla i Trøndelag. Det var to personar i båten då den velta, og den andre personen er gjort rede for. Overflatereddarar frå brann er der, samt helse og politi. Dykkarar frå Norsk luftambulanse er på veg.
2023-10-06T19:40:42Z

av