tor. sep 28th, 2023

– Rekrutteringskrise, varsler universitetslektor ved NTNU i Trondheim. Her er det tre år siden de tok opp studenter sist.
2023-08-24T04:13:09Z

av