fre. sep 22nd, 2023

Trålfisket og havvind-bransjen konkurrerer om dei same områda. Stortinget drøftar om ei ny utgåve av Dei ti bod kan vere løysinga.
2023-08-22T15:51:41Z

av