fre. feb 23rd, 2024

Dei blir 300 meter høge, skal monterast opp like ved byen og lagrast mellombels i fjorden. Havvind-turbinane skaper rabalder i kystbyen Florø.
2023-09-06T13:56:23Z

av