lör. jul 20th, 2024

Vegvesenet meiner brøytestikker i plast er best, men langs fylkesvegane i Vestland skal plasten erstattast av bambus. Av omsyn til miljøet.
2023-11-03T19:27:19Z

av