ons. apr 17th, 2024

Brannfolk jobber nå intenst med å slukke flammene som sprer seg på den spanske ferieøya. Brannen er ute av kontroll, opplyser myndighetene.
2023-08-17T07:07:46Z

av