tis. jun 18th, 2024

Medan utgiftene aukar kraftig, står tilskotsordningane for bøndene på staden kvil. Men landbruksministeren vil ikkje gjere endringar.
2023-10-10T17:31:39Z

av