fre. maj 24th, 2024

Boligprisene sank med 1,9 prosent i september. Det viser nye tall fra Eiendom Norge.Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 3,7 prosent. I september ble det solgt 9.091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Prisnedgangen kommer etter at Norges Bank har satt opp renta en rekke ganger i løpet av året. Da de i september kunngjorde en økning på 0,25 prosentpoeng, varslet de samtidig at det kunne komme ytterligere en renteheving i desember. Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. – Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier han.
2023-10-04T09:00:28Z

av