ons. jun 19th, 2024

Blodgivarar har fått hasteinnkalling til Blodbanken på Haukeland, som normalt er stengd på laurdagar.
I ei tekstmelding, som BT gir att, heiter det at det er «akutt behov for blod grunna ei alvorleg ulykke.»
Kommunikasjonsavdelinga i Helse Bergen oppgir at dei førebels ikkje kan kommentere saka.
2023-08-19T07:46:14Z

av