ons. apr 17th, 2024

Trygve Slagsvold Vedum har selv sett hvor dårlig E6 gjennom Sørfold i Nordland er. Mandag kom finansministeren med en garanti om penger til ny veitrasé.
2023-08-14T10:15:47Z

av