ons. jun 19th, 2024

Med den pågående krigen i Ukraina er det behov for at kommunene i landet tar imot flere flyktninger, men ikke alle vil det.
2023-09-05T05:05:42Z

av