tis. dec 5th, 2023

På fylkesveg 79 i Granvin vart ein bil treft av eit steinsprang. Vegen var stengt ein kort periode, men opna rundt 17:20. Det er uvisst om det har vore personskadar.
2023-09-11T15:25:42Z

av