ons. maj 22nd, 2024

Bistandsadvokat Christian Lundin bruker de første timene av rettsdagen torsdag til å snakke om de fornærmede som har krav på erstatning etter angrepet for snart to år siden.
Totalt ber Lundin om over 112 millioner kroner i erstatning for klientene han representerer.
Han deler kravene inn i fire grupper:
* Fornærmede med skuddskader eller andre fysiske skader. 10 personer i denne gruppen. Lundin ber om 550.000 i oppreising.
* Fornærmede som utsatte seg for fare ved å pågripe tiltalte. Ni personer i denne gruppen. Lundin ber om 450.000 i oppreising.
* Fornærmede uten fysiske skader som befant seg i området på gjerningstidspunktet. 290 personer i denne gruppen. Lundin ber om 350.000 i oppreising.
* De etterlatte. To personer i denne gruppen. Lundin ber om 500.000 til hver av de etterlatte.
Lundin argumenterer for erstatningssummene blant annet med at aktoratet mener angrepet var en villet og planlagt handling. Han leser også opp skader og senskader for flere av de fornærmede i hver gruppe.
Forsvarer for Matapour, Marius Dietrichson, sier i retten han ikke har noen merknader til erstatningskravene.
2024-05-16T09:03:00Z

av

Lämna ett svar