fre. feb 23rd, 2024

8 av 10 undersøkte bustadar for funksjonshemma barn bryt lova, viser nytt tilsyn. Men det finst ingen krav om kor ofte bustadane skal kontrollerast.
2023-09-07T17:08:02Z

av