ons. nov 29th, 2023

Før kunne norske barn utsatt for nettovergrep av gjerningspersoner i utlandet søke om voldserstatning fra staten. 1. januar ble de fratatt den rettigheten.
2023-11-13T11:06:25Z

av