fre. maj 24th, 2024

Justisminister Emilie Enger Mehl vil auka neste års politibudsjett med 500 millionar kroner. Få alle lekkasjane frå statsbudsjettet her!
2023-10-05T17:24:54Z

av