fre. maj 24th, 2024

– Vi ser av Solbergs redegjørelse at omfanget av saker der hun var inhabil trolig er betydelig, sier Frode Jacobsen, medlem av kontrollkomiteen fra Ap.
– Solberg lister opp en rekke saksområder der ektemannens aksjehandler gjorde henne inhabil, og at hun burde spurt og gravd mer. Det er jeg enig i. Vi skal nå sette oss grundig inn i redegjørelsen og se om vi skal komme med flere spørsmål.
2023-10-03T18:02:10Z

av