ons. apr 17th, 2024

I mange kommunar er eigedomsskatt den store saka som skil dei største partia. Men ingen kan svara klart på kva som skjer med skatten viss dei vinn valet.
2023-09-08T11:18:42Z

av