fre. maj 24th, 2024

Brevet fra Statsministerens kontor i dag om Sindre Finnes’ aksjehandel vil bli sentralt i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av saken. Det sier saksordfører i komiteen Grunde Almeland fra Venstre.
– Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier han til NRK.
– Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene senere i høst, og senere skal trekke konklusjoner i saken. Komiteen skal forsøke å kartlegge omfanget og hyppigheten av habilitetsbrudd, både i Solbergs sak men også om sittende regjerings håndtering av habilitetsregelverket.
2023-10-03T09:41:14Z