fre. maj 24th, 2024

Av 15 departement er det ingen som klarar å følgje språklova. – Kombinasjon av mangel på kunnskap og vrangvilje, seier mållagsleiar.
2023-10-02T03:38:57Z

av