tis. dec 5th, 2023

Aktoratet i Birgitte-saken synes det er påfallende at Johny Vassbakk først begynte å forklare seg om alle haikerne han plukket opp, etter at han sommeren 2022 fikk tilgang til saksdokumentene i varetektsfengsel.
2023-09-11T08:55:32Z

av