tis. jun 25th, 2024

På tre år har sju afrikanske land opplevd militærkupp. Sist ut er Gabon. Det finst nokre fellestrekk som kan forklare litt av kaoset.
2023-08-30T19:50:15Z

av